Ügyrendi Bizottság elnöke: Kiss Józsefné

Tagjai:
Horváth Ferenc 
Horváth Ferencné