1.       A közfeladatot ellátó szerv:
   -          Neve:  Pápasalamon  Község Önkormányzata   
   -          Székhelye: 8594 Pápasalamon, Petőfi tér 3.
-          Postai címe: 8594 Pápasalamon, Petőfi tér 3.
-          Telefon és telefax száma: 89/359-005
-          Elektronikus levélcíme: papasalamon@globonet.hu
-          Honlapja: http://www.papasalamon.hu
-          Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Helye: Önkormányzat Hivatala Pápasalamon, Petőfi tér 3.
            
Ideje:   Hétfő               9,00 – 12,00
                        
Szerda              9,00 – 12,00
 2.   A  szervezeti stuktúra: 
  Pápasalamon község Önkormányzat
           
polgármester
           
alpolgármester
           
képviselők
           
Ügyrendi Bizottság
    Kö
rjegyzőség
           
jegyző
 3.      A  szerv  vezetői:
Tóth Frigyes polgármester
Tel/Fax: 89/359-005
e-mail cím: papasalamon@globonet.hu

 Kovács Erika jegyző
Tel/Fax: 89/340-010
e-mail cím: daka@emw.hu

4.     A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv : 

 -         Neve: Pápasalamoni Margaréta Óvoda
-          Székhelye: 8594 Pápasalamon, Petőfi tér 11.
-          Postai címe: 8592 Pápasalamon, Petőfi tér 11.
-          Telefon és telefax száma: 06702376144
-          Elektronikus levélcíme: ovoda.papasalamon@gmail.com
-          Honlapja:
www.papasalamon.hu

-          Nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek 7,00 – 16,00
-          Vezetője: Gerhátné Korpics Bernadett vezető óvónő

5.  A  szerv  tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 Az Önkormányzatnak  tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó    szervezete nincs. 

6.     A  szerv által alapított közalapítvány
  Az Önkormányzat által alapított közalapítvány nincs.